Tytuł artykułu: Ocena rozwiązań techniczno-funkcjonalnych w istniejących magazynach nawozów naturalnych

Autorzy: WIŚNIEWSKI, K., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A.

Słowa kluczowe: magazyn nawozów naturalnych, indeks funkcjonalności, BAT – najlepsze dostępne techniki

Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę technicznych i funkcjonalnych rozwiązań stosowanych w istniejących gnojowniach. Szczególny nacisk położono na ochronę środowiska i wykorzystanie biologicznych osłon oddzielających część produkcyjną i przechowalniczą od budynków mieszkalnych oraz innych obiektów produkcji rolnej. Ocena badanego obiektu jest podana jako wskaźnik funkcjonalności (Wf ), który jest oparty na punktacji poszczególnych charakterystyk funkcjonalnych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi normami i aktami prawnymi. Z przeprowadzonych badań i analizy zebranego materiału badawczego wynika, że brak biologicznej osłony oddzielającej magazyny nawozów naturalnych od innych obiektów, a także brak odpowiednich zabezpieczeń wokół magazynów nawozów naturalnych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego wpływa na wskaźnik funkcjonalności gnojowni.

Cytowanie w stylu APA: Wiśniewski, K. & Pawłat-Zawrzykraj, A. (2013). Ocena rozwiązań techniczno-funkcjonalnych w istniejących magazynach nawozów naturalnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 56-66.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wiśniewski & Pawłat-Zawrzykraj, 2013), następne powołania: (Wiśniewski & Pawłat-Zawrzykraj, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Wiśniewski, Krzysztof, Agata Pawłat-Zawrzykraj. "Ocena rozwiązań techniczno-funkcjonalnych w istniejących magazynach nawozów naturalnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 56-66.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wiśniewski, & Pawłat-Zawrzykraj 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wiśniewski_Pawłat-Zawrzykraj_2013_PNIKS, author={Wiśniewski, Krzysztof and Pawłat-Zawrzykraj, Agata}, title={Ocena rozwiązań techniczno-funkcjonalnych w istniejących magazynach nawozów naturalnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A6/art6.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={56-66}}

Pełny tekst PDF


Go Back